Yleistä kuntoutuksesta

Kuntoutuksen työnjako

Suomessa kuntoutusta järjestävät ja tukevat useat toimijat monien eri lakien nojalla.

Työeläkevakuuttajat vastaavat työelämässä olevien ammatillisesta kuntoutuksesta.

Jos kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko, kuntoutusta korvaa tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiö.

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta niille, joilla ei ole oikeutta työeläkekuntoutukseen tai tapaturma- ja liikennevakuutuksen kuntoutukseen.

soutajatTyö-ja elinkeinohallinto huolehtii työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden kuntoutuksesta.

Toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää kuntoutusta korvaavat tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt.

Terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirit huolehtivat lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä.

Kela huolehtii mm. vaikeasti vammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Vakuutuskuntoutus VKK r.y:n suunnittelee ja toteuttaa kuntoutusta tapaturma- ja liikennevakuuttajien sekä työeläkevakuuttajien toimeksiannosta.

Kuntoutustarve

Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterevyslääkäriisi tai Kelaan. Miettikää yhdessä lääkärin kanssa, onko kuntoutuksesta apua tilanteessasi. Tarvittaessa lääkäri laatii kuntoutustarpeestasi lausunnon ja ehdottaa kuntoutusta.

Lääkärinlausunnon pitää kertoa
-mikä sairaus tai vamma sinulla on
-työ- ja toimintakykysi ja sen rajoitukset
-mitä kuntoutusta lääkäri siihen suosittaa
-perustelut, miksi kuntoutus on sinulle tarpeellista
-mitkä ovat kuntoutuksen tavoitteet
-sairauden tai vamman todennäköinen kehitys.

Työkyvyn tarkastelupisteet: 30-60-90 -sääntö

30 päivää: Työnantaja ilmoittaa työntekijän sairauslomasta 
työterveyshuoltoon viimeistään, kun poissaolo on 
jatkunut kuukauden. Työterveyshuollon tiimi selvittää, 
mistä sairauspoissaolot ovat kertyneet.

60 päivää: Työnantaja hakee sairauspäivärahaa Kelalta kahden 
kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. 
Jos sairauspoissaolo jatkuu, lääkäri tekee B-lausunnon 
ja ottaa kantaa kuntoutuksen tarpeeseen.

90 päivää: Lääkäri tekee terveystarkastuksen ja antaa lausunnon
 työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun 
mahdollisuuksista viimeistään, kun sairauspäivärahaa on 
maksettu 90 päivältä. Ennen lausunnon tekemistä 
työterveyshuolto neuvottelee tilanteesta työntekijän ja
 työnantajan kanssa.