Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan niitä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä, joilla eläkeyhtiö voi tukea työntekijää tai yrittäjää jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta.

Työeläkekuntoutuksen myöntäminen edellyttää, että sinulla on
– riski joutua lähivuosina sairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle
– ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta
– riittävän pitkä työhistoria, eikä oikeutta liikenne- tai tapaturmavakuutus järjestelmän kuntoutukseen.

Työeläkekuntoutusta haetaan kuntoutushakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitset ajankohtaisen B-lääkärinlausunnon terveydentilastasi. Voit myös liittää hakemukseen työnantajan kuvauksen työtehtävistäsi. Muussa tapauksessa pyydämme tämän kuvauksen saatuamme hakemuksesi.

Kuntoutusasiantuntija ja asiantuntijalääkäri arvioivat toimittamiesi asiakirjojen pohjalta, onko sinulla oikeus työeläkekuntoutukseen. Oikeudestasi työeläkekuntoutukseen sekä kuntoutussuunnitelman hyväksymisestä saat kirjalliset päätökset.

Jos sinulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, mutta työelämässä jatkamista koskeva suunnitelmasi on vielä hahmottumatta, kustannamme tarvittaessa ohjauspalveluja suunnitelman laatimiseksi. Näiden palveluiden käytöstä sovitaan erikseen.

sormikkaatTyökokeilu

Jos olet palaamassa työhön pitkän sairausloman jälkeen, työhönpaluutasi voidaan helpottaa työkokeilun avulla. Työkokeilun avulla on myös mahdollista perehtyä terveydentilalle paremmin soveltuviin työtehtäviin. Työkokeilu voidaan toteuttaa omalla työpaikalla tai muulla työnantajalla. Työkokeilun kesto on tavallisesti kahdesta kolmeen kuukautta, enintään kuusi kuukautta.

Työhönvalmennus

Jos työkykysi on sairauden vuoksi uhattuna, uuteen työtehtävään siirtymistä voidaan tukea työhönvalmennuksen avulla. Se on työssä oppimista, ja siihen voi liittyä räätälöityä teoriakoulutusta, esimerkiksi ammattikohtaisia kurssijaksoja.

Ammatillinen koulutus

Jos terveydentilallesi sopivaa työtä ei oman työpaikan järjestelyin tai aiemman työkokemuksesi ja koulutuksesi pohjalta löydy, suunnitelmaksi voi tulla kouluttautuminen uuteen ammattiin. Uuden ammatin tulee olla terveydentilalle soveltuva, ja sen tulee vähentää työkyvyttömyyden riskiä ja mahdollistaa työelämässä jatkaminen.

Elinkeinotuki

Yrittäjäksi aikovan työelämässä jatkamista voidaan tukea myöntämällä elinkeinotukea yrityksen perustamiseen. Elinkeinotuki on avustusta laitehankintoihin tai halpakorkoista lainaa.Yrittäjänä jo toimivalle voidaan myöntää avustusta yrityksessä tehtäviin muutostöihin tai laitteisiin ja apuvälineisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa työelämässä jatkaminen.

008Osakuntoutustuki

Määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke eli osakuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkykysi arvioidaan heikentyneen vähintään 2/5.

Osakuntoutustuen tarkoitus on tukea sinua jatkamaan työssä aiempaa kevyemmällä työmäärällä. Voit esimerkiksi tehdä lyhennettyä työaikaa ja työeläkelaitos maksaa puolet täydestä kuntoutustuesta.Voit saada osakuntoutustukea myös työhön palaamisen tueksi esimerkiksi kuntoutuksen jälkeen.

Kuntoutustuki

Kuntoutustuki tarkoittaa määräajaksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkykysi arvioidaan voitavan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Edellytyksenä kuntoutustuelle on, että työkyvyttömyytesi on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän vähintään vuoden siitä, kun sairaslomasi on alkanut. Lisäksi edellytetään, että olet tullut määräaikaisesti työkyvyttömäksi omaan työhösi (työ- tai virkasuhteesi jatkuu) tai työkykysi arvioidaan heikentyneen ainakin vuoden ajaksi vähintään 3/5:lla (työ- tai virkasuhteesi on päättynyt).

Mitä kuntoutuksen ajalta maksetaan?

Kuntoutusohjelman ajalta maksetaan työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa, jonka määrä on peruseläkkeiden suuruinen työkyvyttömyyseläkkeesi korotettuna 33 prosentilla. Jos olet jo määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä myönnetyllä kuntoutustuella, maksetaan kuntoutustukeen 33 %:n korotus. Lisäksi korvataan kuntoutuksesta aiheutuvia välttämättömiä opiskelu- ja matkakustannuksia.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.