Konservatiiviset kivunhoitomenetelmät

Opioidien käyttöä tulisi harkita jatkuvan neuropaattisen ja nosiseptiivisen kivun hoitoon, jos muilla hoitokeinoilla ei saavuteta riittävää kivun lievitystä kohtuullisen ajan kuluessa. Jos potilas ei pysty ottamaan lääkkeitä suun kautta (mahasuolikanavan tukos, voimakas pahoinvointi, lääkkeen imeytyminen mahasuolikanavasta heikentynyt), voidaan opioidi antaa ihon alle (morfiini, oksikodoni) tai iholle (fentanyylidepotlaastari). Pitkäaikaisissa kiputiloissa ei yleensä käytetä lyhytvaikutteisia opioidivalmisteita. Opioidi annetaan parenteraalisesti laskimoon tai lihakseen vain vaikeissa akuuteissa kiputiloissa, kuten esim leikkauksen jälkeiseen kipuun, iskeemiseen kipuun tai traumoihin.

Fentanyylilaastarin käyttö kivun hoidossa

Fentanyyli siirtyy laastarista ihoon, josta se vapautuu verenkiertoon. Ensimmäisen fentanyylilaastarin kipua lievittävä vaikutus alkaa 12–18 tunnin kuluessa ja kestää 72 tuntia.
Tarja Heiskanen:
Transdermaalinen fentanyyli

1173822_10200648237073988_1444430856_nArtikkelissa kerrotaan myös kolmoishermosärystä ja sen eri hoitomuodoista
Kari Murros: Kasvojen alueen neuralgiat

TNS (transkutaaninen hermostimulaatio)

Transkutaaninen hermostimulaatio eli TNS tarkoittaa kipuhermopäätteiden sähköistä ärsytystä. Sitä käytetään monien akuuttien ja kroonisten kipujen lievittämiseen. TNS estää kipuärsykkeiden etenemisen selkäytimestä aivoihin. Elektrodit sijoitetaan kipualueelle tai lähelle sitä. TNS-hoitoa voidaan toteuttaa nopea-ja hidasfrekvenssisesti. Nopeassa sähköärsytyksessä iholla tuntuu pientä värinää, kun taas hidas aiheuttaa kivuttomia lihassupistuksia. TNS-hoitoa voidaan käyttää myös hermovauriokipuun. Silloin on kuitenkin ehdottoman tärkeää, ettei elektrodeja aseteta suoraan kipualueelle. Ne asetetaan kipualueen ylä-tai alapuolelle tai terveelle vastakkaiselle puolelle. TNS-hoitoa ei suositella raskaana oleville, eikä sydämentahdistinta käyttäville henkilöille. TNS-hoito sopii myös hyvin itsehoitoon kotona laitteen pienen koon vuoksi.
(Vainio 2009, 101–102; Kalso & Vainio 2002, 177–182.)

Ihotulehdus, avoin ihohaava ja voimakas ihottuma ovat myöskin TNS-hoidon vasta-aiheita.

Matalatehoinen laser hoito

Matalatehoisia lasereita kutsutaan myös biostimuloiviksi lasereiksi, koska niillä voidaan edistää solutoimintoja. Niiden biologinen vaikutus ei perustu suureen lämmönkehitykseen kuten kirurgisten laserien, vaan siihen, että laserin puhdas valo aiheuttaa soluissa fotokemiallisia reaktioita.

Laserhoito ei takaa myönteistä tulosta, mutta se on kivuton ja haittavaikutukseton menetelmä. Ensimmäisiksi hoitokohteiksi valitaan liipaisin- eli triggerpisteet. Seuraavaksi käsitellään hermorataa. Kipureaktio on tällöin mahdollinen. Alkuun hoitoa annetaan pari kertaa viikossa, sitten pitenevin väliajoin. Käsittelyä ei pidä keskeyttää, jos kivuttomuus on saavutettu, vaan sitä jatketaan yhä pitenevin väliajoin.

307292_2064357454185_2090588297_n

Kiputipassa

Suonensisäinen ruiske, esim. lidokaiinilla

Lidokaiini voidaan parhaiten antaa keittosuolaliuoksessa tai 5 %:sessa glukoosissa. Infuusio (’tiputus’) takaa tasaisen veripitoisuuden ja hyvän annoksen ohjattavuuden.Sillä saadaan nopeasti lääkevaste.

Puudutukset

Puudutuksia käytetään niin akuutin, kuin kroonisenkin kivun hoidossa, ja niillä pyritään katkaisemaan kipukierre. Puudutteet estävät hermoimpulssin kulkua. Kroonisen kivun hoidossa puudutuksia käytetään runsaasti, vaikka niistä ei ole osoitettu olevan potilaille pitkäaikaishyötyä. Puudutukset tulevat olla osana kokonaishoitoa, ja niitä käytetään vain erityistilanteiden menetelminä. Puudutteiden käytössä on tärkeää huomioida käytön edellytykset, joita ovat muun muassa tarkka kipudiagnoosi ja hoitovaihtoehtojen arviointi, anatomian ja puudutteiden farmakologinen tuntemus, komplikaatioriskin tunteminen ja hyöty ja haitta-suhteen potilaskohtainen arviointi sekä hoidon vaikutusten seuranta.
(Kalso ym. 2009, 220; Lindberg 2004, 174.)

Kolmoishermosärkyä voidaan hoitaa triggerpuudutuksilla kipupisteisiin  ja stellatum blokadeilla eli tähtitumakkeen puudutuksella, jossa hermo puudutetaan lidokaiinilla.

Botuliinihoito (botox-pistokset)

Botuliinihoitoa käytetään myös kolmoishermoshermosäryn helpottamiseen, mutta Suomessa se ei ole virallinen hoitoaihe. Hoito annetaan pistoksina ja tavoitteena on hermopäätteiden lamaaminen. Tämän hetkisen tiedon mukaan botuliinitoksiinilla on suoraa kipua lievittävää vaikutusta lihaksia rentouttavan vaikutuksen lisäksi. Botuliinin vaikutus häviää vähitellen 3 – 4 kuukauden kuluessa, joten mahdolliset haittavaikutuksetkaan eivät ole pysyviä.

Oheisessa artikkelissa ei mainita kolmoishermosärkyä, mutta siitä käy ilmi botuliinihoitoon liittyviä asioita.

Botuliini kivun hoidossa
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(22):2425-30
Seppo Soinila ja Maija Haanpää