Kirurgiset toimenpiteet

Kolmoishermosärky on hankala kiputila, koska tavalliset kipulääkkeet eivät tehoa siihen. Kun lääkehoito ei tuo apua kivun hoitoon riittävän hyvin, tulevat neurokirurgiset hoidot harkittaviksi. Leikkaus tulee ajankohtaiseksi vasta, kun lääkevaihtoehdot  ovat kokeiltu läpi. Osa potilaista ei koskaan löydä lääkkeistä apua tai lääkkeiden käyttö muodostuu mahdottomaksi esim. allergioiden tai hankalien sivuvaikutusten takia. Kirurgisia hoitoja on useita, jotka kohdistuvat kallon sisällä oleviin kolmoishermon hermosolmukkeisiin. Suomessa tosin on keskitytty lähinnä kourallisen toimenpiteitä. Jos yksi ei toimi, voidaan kokeilla jotain toista toimenpidettä.

Lämpökäsittely eli elektrokoagulaatio (TKG)

Ensisijaisena ja oletettavasti Suomessa yleisimpänä toimenpiteenä kokeillaan lämpökäsittelyä, jota on käytetty maailmanlaajuisesti jo vuodesta 1979 lähtien. Siinä potilas nukutetaan kevyttä anestesiaa käyttäen ja ihon läpi viedään ohut neulaelektrodi kolmoishermon haarautumiskohtaan. Sieltä etsitään kipua aiheuttava kohta ja potilas herätetään, jotta hän voi vahvistaa, että kyseessä on oikea kohta. Potilas nukutetaan uudelleen ja neulaelektrodin sijaintia korjataan tarvittaessa. Jos neula on oikeassa kohdassa, tämä nimenomainen kohta vaurioitetaan tarkoituksella lämmön avulla, jolloin se kohta toimintakyvyttömäksi. Jokaisen lämpökäsittelyn jälkeen potilas herätetään, kuullostellaan tuntemuksia ja testataan kasvojen ihotuntoa. Käsittely toistetaan, kunnes käsitellyn alueen kiputunto on heikentynyt.Toimenpide voidaan tehdä myös iäkkäille potilaille sekä useamman kerran (trigeminusganglion koagulaatio). Opetusvideo.

Kryoterapia

Vastaava toimenpide kuin lämpökäsittely, mutta hermoa käsitellään kylmällä kuuman sijaan.

Mikrovaskulaarinen dekompressio (MVD)

MVD leikkaus on mikrokirurginen leikkaus, jossa mennään noin parin euron kokoisen aukon kautta kallon sisäpuolelle alueelle, jossa trigeminushermo tulee ulos aivorungosta. Hermoa kenties ympäröivä verisuoni irroitetaan varovasti hermon läheisyydestä, jonka jälkeen suonen ja hermon väliin laitetaan ohut, eristävä teflon “tyyny”. Aina ei löydy mitään silmin havaittavaa syytä hermon ärtyisyydelle, jolloin leikkaus on ollut puhtaasti tutkiva.

MVD (Mikrovaskulaarinen dekompressio)

MVD (Mikrovaskulaarinen dekompressio)

 

Jos hermon läheisyydessä on ollut verisuoni, kivut lievenevät usein välittömästi ja joskus kivut jopa lievenevät leikkauksen seuraksena, vaikkei hermon ympärillä olisi ollut yhtään mitään. On myös mahdollista, että vaikka hermoa ympäröivät verisuonet saataisiin täysin eristettyä, kivut eivät silti lakkaa. Seurantatutkimuksissa 75-80% potilaista on ollut kivuttomia 1-2 vuoden kuluttua MVD leikkauksesta ja 58-64% jopa 8-10 vuoden kululttua. Opetusvideo.

Glyseroliruiske trigeminusganglion seutuun

Ihon läpi pistetty elektrodi viedään läpivalaisun avulla trigeminusganglion seutuun, jonne ruiskutetaan glyserolia. Toimenpiteen ongelmallisena seurauksena, koko käsitelty kasvopuolisko saattaa puutua, mikä on hankalaa ja epämukavaa. Kipu saattaa myös muuttua epämääräiseksi ja sellainen on hankala hoidettava. Toimenpide voidaan uusia tarvittaessa.

Pallokompressio

Pallokompressiossa aiheutetaan kolmoishermon gangliossa kipuilevaan kohtaa pienoispaine, jolloin hermoa siitä kohtaa puristamalla salvataan sen toiminta. Opetusvideo.

Stereotaktinen gammaveitsihoito eli Gamma Knife

Gamma Knife menettely ei ole leikkaus eikä gammaveitsi ole veitsi lainkaan nimestään huolimatta. Tekniikkaa käytetään yleisemmin pienten ja keskisuurten kasvaimien tuhoamiseen aivoissa, mutta myös maailmalla kolmoishermosärkyyn. Tässä vauriokohdan tarkka sijainti selvitetään tietokonetomografiassa tai magneettikuvissa, jonka jälkeen tähän nimenomaiseen alueeseen kohdistetaan sädehoitoa. Hoito kestää muutamasta minuutista muutamaan tuntiin, riippuen tyypistä ja sijainnista.

Helsingissä Töölön sairaalassa on viime vuosina käytetty vain mikrovaskulaarista dekompressiota sekä lämpöhoitoa kolmoishermosäryn hoitoon. MVD leikkaus tehdään periaatteessa vain klassisessa trigeminusneuralgiaa sairastavalle, kun puolestaan lämpökoakugulaatio soveltuu jopa MS-tautia sairastaville potilaille. Jokaisen potilaan kohdalla tilanne arvioidaan ja harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Mitään lopullista hoitokeinoa ei trigeminusneuralgiaan ole kehitetty. Erilaisia leikkausmuotoja kokeillaan edelleen.

lähteet:
Pään alueen kiputilat, HAANPÄÄ, KIVIPELTO, POHJOLA, SINTONEN JA HERNESNIEMI
COtoT Terveys. http://z.cotot.com/artikkeli/gamma-knife

tekosyy