Lääkeaineiden yhteisvaikutuksia

Lääkeaineiden yhteisvaikutuksia
Lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset

Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö
Veli-Matti Surakka, proviisori

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

http://www.fimea.fi/etusivu

Serotoniinisyndrooma
SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI 49–50/2005
Timo Klaukka, Arja Helin-Salmivaara, Risto Huupponen, Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääkeinfo
Lääketietokeskus

Tohtori.fi Lääkeopas
Terve Media Oy

Sydänlääkkeiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa
6.5.2011
Raimo Kettunen

Lääkkeet ja liikenne
Suomen Apteekkariliitto, proviisori Päivi Helenius.

Masennuslääkkeiden haittavaikutukset
Lääkkeet mielen hoidossa
© 2013 Kustannus Oy Duodecim
Matti O. Huttunen

Englanninkielisiä yhteisvaikutustarkastajia

Drugs.com. Drug Interactions Checker

Medscape© 1994-2013 by WebMD LLC. 

©WebMD, LLC2005-2013